GRUSDATABASEN

Forekomstområde 84304
Hadsel (1866) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Morfjordneset
(Sist oppdatert 30.jun.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Store ur- og skredmasser ligger langs lia hele veien fra Buneset til Morfjorden. Massene ligger helt ned til veien. Kvaliteten på massene er ikke vurdert. Det kreves knusing og sikting for å gjøre massene egnet til tekniske formål.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse