GRUSDATABASEN

Forekomstområde 84308
Hadsel (1866) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Haugneset 1
(Sist oppdatert 22.aug.1999)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av strandgrus som er avsatt flere steder utover neset. Mektigheten er relativ beskjeden, vanligvis 2-3 m. Enkelte steder består materialet av skjellsand. Forekomsten har ikke kvalitet til teknisk bruk som vegmateriale eller betongtilslag. Områder med skjellsand kan være aktuell til jordforbedring i området.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse