GRUSDATABASEN

Forekomstområde 84314
Hadsel (1866) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Åsan
(Sist oppdatert 20.aug.1999)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er liten, hauget avsetning med sortert morene og en god del stor blokk i overflaten. Den har kun lokal interesse.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse