GRUSDATABASEN

Forekomstområde 84316
Hadsel (1866) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kongsmarka
(Sist oppdatert 21.aug.1999)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en liten breelvterrasse som kan nyttes til enklere lokale formål.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse