GRUSDATABASEN

Forekomstområde 84318
Hadsel (1866) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vassvik
(Sist oppdatert 30.jun.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten synes å ha bestått av en morenerygg. Fjellet under moreneryggen er veldig forvitret, og noe masse er også uttatt i forvitret fjell. Nesten hele moreneryggen er utdrevet, men forvitringsmasse kan fremdeles tas ut. Morenemassene er sammensatt av bergarten på stedet, slik at også morenen er veldig forvitret. Bare en del store blokker ligger igjen i massetaket. Forekomsten har ikke kvalitet til å være aktuell for kommersiell drift.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse