GRUSDATABASEN

Forekomstområde 84320
Hadsel (1866) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gulstad
(Sist oppdatert 22.aug.1999)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten omfatter et område med dypforvitret mangeritt. Kornfordelingen er bestemt av mineralkornstørrelsen i bergarten. Kvaliteten er dårlig og uinteressant for kommersiell drift. Det er tre massetak i forekomsten, men bare ett er besøkt på grunn av manglende tilkomst.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse