GRUSDATABASEN

Forekomstområde 84326
Hadsel (1866) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vatendal
(Sist oppdatert 22.aug.1999)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten moreneavsetning. Store skredmasser i lia ovenfor og videre langs lia ned til sjøen. Forekomsten har ingen kommersiell interesse.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse