GRUSDATABASEN

Forekomstområde 84330
Hadsel (1866) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Stokmarknes
(Sist oppdatert 22.aug.1999)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Like ovenfor Stokmarknes Camping ligger et massetak i forvitringsmateriale og urmasser. Mesteparten av massene er tatt i forvitringsmateriale. Fjellet er en til dels grovkrystallin mangeritt som er forvitret til mange meters dyp (5-10 m). Bergarten går fullstendig i oppløsning ved utgravning slik at de enkelte mineralkorn danner grus og sand.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse