GRUSDATABASEN

Forekomstområde 84332
Hadsel (1866) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skagen
(Sist oppdatert 23.aug.1999)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en strandgrusavsetning med en sannsynlig mektighet på bare 1-2 meter, men kan enkelte steder være større. Så og si hele avsetningen er båndlagt med jordbruk, bebyggelse eller kommunikasjon. Forekomsten har ingen interesse som byggeråstoffressurs.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse