GRUSDATABASEN

Forekomstområde 84334
Hadsel (1866) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Råvoll
(Sist oppdatert 23.aug.1999)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Den ene delen av forekomsten (ved massetak 1) består av en stor rygg. På østsiden av ryggen ligger noe løsmasse, noe av disse er muligens breelvmateriale, men mesteparten er forvitringsprodukt. Begge typene er imidlertid dannet av de samme bergartene og det er vanskelig å se forskjell på de to, men noe av materialet er rundet. Den andre delen av forekomsten (massetak 2) er en lav rygg med strandmateriale. Mesteparten er utdrevet, men noe ligger igjen ved bebyggelsen og like ovenfor husene. I massetaket er det drevet steinuttak i fast fjell.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse