GRUSDATABASEN

Forekomstområde 84336
Hadsel (1866) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Holmnes
(Sist oppdatert 23.aug.1999)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Over et ca. 400 m langt område er det uttatt forvitringsmasser ned til ca. 2 m dyp. Fjellet på stedet er helt oppsprukket og veldig skifrig. I området er det små avsetninger over et stort område. Det er tatt ut noe masse flere steder. Nå tas det av og til ut noen lass helt nede ved sjøen.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse