GRUSDATABASEN

Forekomstområde 84338
Hadsel (1866) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vikabotten
(Sist oppdatert 23.aug.1999)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Langs hele lia ligger store ur- og skredmasser. Flere steder hvor bekker kommer ut er det bygd ut vifter som er en blanding av ur-, skred- og elve-/bekkemateriale. Bergarten er mangeritt. Ressursen blir ikke utnyttet i dag, men ved behov kan det tas ut masser til enklere formål.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse