GRUSDATABASEN

Forekomstområde 84340
Hadsel (1866) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Moen
(Sist oppdatert 23.aug.1999)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en liten terrasse avsatt mellom flere oppstikkende fjellnabber. I forkant av terrassen ligger en del store blokker i overflata. Massene synes å være breelvavsatt, men kan også være strandmateriale som er omvasket fra morene. Disse massene inneholder muligens noe bedre bergartsmateriale enn de andre forekomstene. Forekomsten synes ikke å ha særlig betydning som byggeråstoffressurs.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse