GRUSDATABASEN

Forekomstområde 84342
Hadsel (1866) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Slåttnes 1
(Sist oppdatert 23.aug.1999)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av ur- og skredmasser og vifter som er en blanding av dette og elvemateriale. Avsetningen består av relativt finkornige masser, sand, grus og stein, men spesielt i overflaten ligger en god del stor blokk. I dag synes ikke forekomsten interessant for kommersiell utnyttelse. Materialet må i tilfelle knuses og siktes.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse