GRUSDATABASEN

Forekomstområde 84344
Hadsel (1866) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sørbogen
(Sist oppdatert 23.aug.1999)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten breelvterrasse hvor nesten hele forekomsten er utdrevet, bare en liten kant innerst i forekomsten står igjen. Opp til 5 m høye snitt i godt sortert sand og grus sees i massetaket. Forekomsten er uinteressant til kommersiell bruk.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse