GRUSDATABASEN

Forekomstområde 84346
Hadsel (1866) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hauknes
(Sist oppdatert 23.aug.1999)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Massetaket ligger i en lav strandvoll. Det er uttatt masse til ca. 2 m dyp, og dette er sannsynligvis avsetningens mektighet. Slike uregelmessige biter av strandavsetninger finnes i denne høyden hele veien langs sjøen i dette området. Materialet består av godt rundet og lagdelt grus og sand. Forekomsten har ingen interesse i byggeteknisk forstand, men kan brukes til enklere formål som gårds-og jordbruksveger.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse