GRUSDATABASEN

Forekomstområde 84348
Hadsel (1866) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Grytting
(Sist oppdatert 30.jun.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Det har vært uttatt mye masser i forkant av en moreneavsetning. Massene som er uttatt har sikkert vært morenemasser som var omvasket av havet (strandmaterialer). Bare en liten del av forekomsten er igjen. Det kan tas ut en del masser i forlengelsen av massetaket. Det er også tatt ut noe masser i et høyere nivå.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse