GRUSDATABASEN

Forekomstområde 84350
Hadsel (1866) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fagerheim
(Sist oppdatert 23.aug.1999)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en lav, ca. 50 m bred strandvasket morenerygg. De øverste 1,5-2 m er omlagret og godt sortert grov grus. Under dette kommer en ganske hardpakket morene med noe finstoff. Mesteparten av forekomsten er utdrevet, og bare litt materiale ut mot elva ligger igjen. Disse massene kan utnyttes til enklere vegformål ved behov.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse