GRUSDATABASEN

Forekomstområde 84352
Hadsel (1866) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kaljord
(Sist oppdatert 24.aug.1999)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
På nordvestsiden av Kaljord, langs veien, ligger en svakt ryggformet moreneavsetning. Avsetningen er strandvasket i toppen, slik at det ligger et opp til ca. 2,5 m tykt lag med godt sortert og lagdelt grus og sand over morenen. Ved utløpet av Kaljordelva ligger også en liten elvevifte med grus og sand. Forekomsten har ingen betydning som byggeråstoffressurs.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse