GRUSDATABASEN

Forekomstområde 84354
Hadsel (1866) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Storvollen
(Sist oppdatert 24.aug.1999)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Lite massetak i strandgrus. Massene består av godt sortert og lagdelt grus og sand. Største snitthøyde i massetaket er ca. 2,5 m. Massetaket synes å være drevet ned på morenen. I massetaket ligger enkelte store blokker.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse