PUKKDATABASEN

Forekomstområde 84368
Hadsel (1866) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gjerstad
(Sist oppdatert 30.jun.2010)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Bergarten er en noe mer finkornig, homogen mangeritt enn mange andre steder i kommunen. Også her er den veldig oppsprukket til stort dyp. Massetaket blir drevet både i ur-/skredmasser og fjell. Ur-/skredmassene blir tatt først og deretter fjellet under disse. Pga. den bratte lia blir veggen i massetaket fort svært høy. Massetaket er derfor drevet langs foten av lia i 3-400 m lengde. Plan for videre drift er nå under arbeid. Massene går til entreprenører, kommunen o.a. Kommunen er hovedavtaker. Det er to-trinns knuser i bruddet i dag, men det planlegges et tredje knusetrinn for produksjon av strøsand.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse