PUKKDATABASEN

Forekomstområde 84370
Hadsel (1866) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hennes
(Sist oppdatert 24.aug.1999)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Monzonitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et nedlagt uttak hvor det er uttatt noe masser i mørk, relativ grovkornig monzonitt. Bergarten er nokså oppsprukket i overflaten, men ser ut til å være homogen og fin i dypere lag. Forekomsten er ikke vurdert som noen viktig ressurs for pukkproduksjon i dagens situasjon.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse