PUKKDATABASEN

Forekomstområde 84498
Sortland (1870) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gullkista
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger i en stor regional forkastning-/skjærsone. Bergarten, en migmatittisk gneis, er påvirket tektonisk. Store partier er helt røde. Disse synes hovedsakelig å bestå av feltspat. Andre partier er mørkgrønn til sort preget av epidot. Bergarten er svært oppsprukket. Stort pukkverk hvor massene blir foredlet gjennom knusing og sikting og brukt til veiformål som asfalt, oljegrus m.m. Forekomsten er meget viktig i forsyningen av byggeråstoff for hele regionen.

Bilder
1. Oversiktsbilde


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse