GRUSDATABASEN

Forekomstområde 91967
Tromsø (5401) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Hjellnes
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en stor israndavsetning ved Hjellnes. Forekomsten er detaljundersøkt av NGU i 1981. Sentralt på ryggen er det påvist mektigheter på minst 30-40 meter sand og grus. Både på sør- og nordsiden av ryggen ligger leire. På sørsiden bygger leirmektighetene seg på mot syd. Massene består hovedsakelig av grusig sand av god kvalitet og er best egnet til bruk i betong, også spennbetong.

I "Kvartærgeologisk verneverdige områder i Troms" er forekomsten foreslått vernet. Som grusressurs er forekomsten klassifisert som regionalt viktig.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse