PUKKDATABASEN

Forekomstområde 92125
Harstad (5402) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjarkøy Pukkverk, Sundsvoll
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gabbro
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomst med uttak av gabbro. Det brytes på to bergarter. Hovedbergarten er en mørk, tett og finkornig amfibolitt/gabbro. Midt i bruddet går en rusten gang på noen meters bredde. Omliggende bergarter er gabbroer med noe varierende mineralinnhold. Forekomstens størrelse og beliggenhet er gunstig. Forekomsten er betydelig utnyttet og med potensial for framtiden. Forekomsten er av regional betydning i forsyningen av knuste masser for Troms fylke og andre kommuner som mottar pukk langs kysten.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse