GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92245
Salangen (5417) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Sjøvegan
(Sist oppdatert 10.jun.1999)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Randås som er gjennomskåret av Salangselva. Åsen er delvis bebygd. Et gammelt massetak er gjenplanert og benyttet til idrettsanlegg. Breelvmassene er delvis tektonisert.

1999: På nordsiden av elva er forekomsten nesten nedbygd. I delen på sørøstsiden av elva ligger en god del masse igjen mellom- og på sidene av massetakene.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse