GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92247
Salangen (5417) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Øvre Salangen
(Sist oppdatert 10.jun.1999)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stort område øst for Øvrevatnet med elve- og breelvterrasser i ulike nivå. Den nedre delen er preget av sterk meandrering i finkornige (sandige) masser, mens den østlige delen er preget av ravinering i den store terrassen på knapt 60 m o.h. Materialet består hovedsakelig av silt og finsand. Området har flere mindre massetak hvor det er tatt ut masser i liten tykkelse. De fleste massetakene er planert.

1999: Det meste av massene i forekomsten er for finkornige til teknisk anvendelse. De best massene synes å ligge i terrassene omkring massetak 1 hvor avsetningen også inneholder noe grus.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse