GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92249
Salangen (5417) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Løksebotn
(Sist oppdatert 10.jun.1999)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse med finkornig materiale. Marin silt/leir ligger under det sandige materialet fra 0,5 til 4 m og medvirker til at overflata i store partier er bevokst med myr.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse