GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92251
Salangen (5417) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Røyrbakken
(Sist oppdatert 10.jun.1999)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasser på begge sider av utløpet til Røyrelva i Røyrbakkvatnet. Materialet er grovt i toppen og blir finere lengre ned i forekomsten. Snittobservasjoner viser siltig materiale 25 m under toppflata. Langs den nye riksvegen er det tatt ut betydelige masser med grus, og skråninger er utplanert og tilsådd.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse