PUKKDATABASEN

Typeområde 92255
Salangen (5417) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Nervatnet
(Sist oppdatert 10.jun.1999)

Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
En lys, middelskornig, granittisk bergart er blottet i vegskjæring til riksveg 851 like øst for Sjøvegan. Bergarten vurderes som en potensiell pukkforekomst.

1999: Bergarten ble vurdert så interessant at det ble tatt med storprøve for analyser. Analyseresultatene viser imidlertid at materialet har lav slagstyrke, men kan brukes til bære- og forsterkningslag og dekker på veger med årsdøgntrafikk (ÅDT) < 1500.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse