GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92259
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Evenstad
(Sist oppdatert 01.jul.2000)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stor vifte bygd ut av elva fra Svensaskaret. Vifta er ikke besøkt, men massene består sannsynligvis av nokså grovt, relativt usortert materiale.

2000: Under ajourholdsarbeidet ble forekomsten befart. Et nyåpnet massetak i den nordvestre delen av vifta og et gammelt massetak i den nordøstre delen, viser at forekomsten består av forholdsvis korttransportert, relativt grovkornige masser. Det gamle massetaket i den nordøstre delen er også drevet flere meter under overflata av elvesletta. Dette snittet viser at også elvesletta har 3 - 4 meter med sorterte masser over grunnvannsspeilet. Forekomsten er en viktig ressurs til lokalt bruk.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse