GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92277
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Evenmo/Øvermoen
(Sist oppdatert 02.jul.2000)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av store breelvterrasser på sørsiden av Målselva, 3 - 4 km sørøst for Rundhaug. Normalt ligger et flere meter tykt lag av sand og grus med noe stein i toppen. Dette laget varierer i mektighet og synes enkelte steder å mangle helt. Under det grovere topplaget kommer sand, og i bunnen silt. Det grove topplaget utgjør en meget viktig ressurs, spesielt til vegformål.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse