GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92279
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Alapmoan
(Sist oppdatert 02.jul.2000)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stor breelvterrasse som ligger øst for Evenmoen/Øvermoen og er en fortsettelse av denne avsetningen mot øst. Bare et relativt tynt topplag synes å inneholde grove masser. De underliggende massene består vesentlig av sand og er ikke tatt med i volumanslaget. Forekomsten vurderes som en viktig byggeråstoffressurs.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse