GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92283
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Skogstad
(Sist oppdatert 02.jul.2000)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
En mindre breelvavsetning ved Skogstad. Ingen gode snitt, men massene ser vesentlig ut til å bestå av sand med noe grus.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse