GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92295
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Kleivbekken
(Sist oppdatert 30.jun.2000)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
En liten breelvterrasse med grove masser. Like nedenfor ligger også ei lav elveslette, sannsynligvis også med grove sorterte masser. Forekomsten vurderes som en lite viktig byggeråstoffressurs.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse