GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92301
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Lombolmoen
(Sist oppdatert 30.jun.2000)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelvterrasser med grovkornig materiale ved Suppelva. Forekomsten har relativt små mektigheter over grunnvannspeilet. Det har vært tatt ut betydelige volum sand og grus i to massetak som begge er utplanert og gjengrodd. Forekomsten kan fortsatt være en viktig ressurs.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse