GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92307
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Dividalen
(Sist oppdatert 30.jun.2000)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en lav breelvterrasse ved gården Dividalen. Forholdsvis beskjedne mektigheter. Massene er sannsynligvis relativt grovkornige, med en god del godt rundet stein.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse