GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92311
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Stenvold
(Sist oppdatert 30.jun.2000)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
På strekningen Liatun til Steinberg ligger en smal, usammenhengende breelvterrasse. Stedvis kan den inneholde flere meter sorterte masser. Massene virker nokså grovkornige. Enkelte steder er det observert en god del godt rundet stein. Langs elva ligger enkelte steder lavere erosjonsrester og lave elvesletter som også inneholder grus og sand.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse