GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92315
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Solheim
(Sist oppdatert 30.jun.2000)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en ganske stor, lav breelvterrasse (slette). Mektigheten over grunnvannet er beskjeden. Massen ser ut til å bestå av sand og grus med stein.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse