GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92325
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Skjeggestad
(Sist oppdatert 22.okt.2015)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en smal breelvterrasse ved Skjeggestad. Terrassen ser ut til å inneholde grov grus og sand. I området rundt massetak 1 stikker fjellet i dagen flere steder.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse