GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92333
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Skjold
(Sist oppdatert 30.jun.2000)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av terrasser, hauger og rygger som tettbebyggelsen på Skjold ligger på. Avsetningen har til dels store mektigheter, men for det meste synes massene å bestå av bare sand. De høyeste ryggene ser ut til å inneholde noe grus. Det er lite aktuelt med uttak fra forekomsten.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse