GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92335
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Brannmoen
(Sist oppdatert 30.jun.2000)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en stor, men lav breelvterrasse som ligger like ved Skjold. Mektigheten over grunnvannet er de fleste steder liten. Massene er godt sortert sand og grus. Svært lite er så grovt som stein. I den sørvestre siden av forekomsten, nord for Øverby, er et mindre område bygd 5 - 6 m. over den lave terrasseflata. Her er det stor variasjon i materialsammensetningen. Enkelte partier har grovt materiale med mye stein og grov grus. Andre partier har godt gradert sand og grus. Forekomsten er en meget viktig byggeråstoffressurs for denne delen av kommunen.

Forekomsten ligger i nedslagsfeltet for ny drikkevannskilde.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse