GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92339
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Tamokmoen
(Sist oppdatert 30.jun.2000)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en lav breelvterrasse som ligger i møte mellom Tamokelva og Rostaelva. Det er ikke utført undersøkelser på forekomsten, eller observert snitt som gir informasjon om materialsammensetningen. Massene ser ut til å bestå av grus og sand med en god del stein. Forekomsten kan være en viktig byggeråstoffressurs for framtida.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse