GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92341
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Brentmoen
(Sist oppdatert 02.jul.2000)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stor breelvterrasse ved Målselvfossen. Massene er ofte sandige i overflaten, men blir mer grusig under 0,5-1 m. I den nordvestlige delen viser flere borehull grus og stein fra overflata og nedover, og ett sted til minst 11 m. Midt på terrassen, omkring myrene, er mektigheten liten, enten over silt eller fjell. Deler av forekomsten kan være viktig som byggeråstoffressurs.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse