GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92347
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Åslund
(Sist oppdatert 02.jul.2000)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en terrasse mellom elva og veien fra Langskjefteråsen til Sveås. Ingen snitt i avsetningen, men den ser ut til å inneholde grovkornige masser. Mye stein og en del blokk i den vestlige delen. Massene ser ut til å bli mer sandige østover i forekomsten, slik at den i den østlige delen synes å bestå vesentlig av sand. Forekomsten kan være en viktig ressurs på lang sikt.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse