GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92349
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Lundberg
(Sist oppdatert 29.jun.2000)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av en rygg med sand og grus mellom elva og veien og flatene på andre siden av vegen. Forekomsten vurderes som mindre vikt byggeråstoffressurs.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse