GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92351
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Nymoen
(Sist oppdatert 29.jun.2000)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stor breelvterrasse ved Nymoen. Som i Nordmoen har terrassen et grovt topplag med stein og grus som varierer i mektighet. Under dette laget består massene vesentlig av sand. Massetakene drives i det grove topplaget. Forekomsten er en viktig ressurs for framtida når Nordmoen er utdrevet.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse