GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92357
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Storskogmoen (Rognmoen)
(Sist oppdatert 13.sep.2012)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stort breelvdelta ca. 7 km sør for Moen, som er bygd opp til ca. 70-75 m o.h. Massene består av godt sortert sand og grus. Seismiske undersøkelser viser at grunnvannsnivået ligger ca. 15-16 m under overflaten. Største løsmassemektighet i de seismiske profilene er ca. 150 m, ca. 80 m under havnivå. Hvor dypt sand- og grusmassene går under grunnvannsnivået er usikkert. Forekomsten er en meget viktig byggeråstoffressurs.

Forekomsten er med i "Kvartærgeologisk verneverdige områder i Troms".


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse