GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92361
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Styggfossen
(Sist oppdatert 28.jun.2000)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er lave breelvterrasser med grus og sand på begge sidene av Takelva. Den sørøstligste delen, hvor massetaket ligger, er nesten uttømt. Terrassen på vestsiden av elva er lavere og har sannsynligvis mindre mektighet enn den det drives på. Slettene videre nordover fra massetaket, som veien ligger på, inneholder også sand og grus. Mektigheten over grunnvannet er her sannsynligvis relativ liten og uttak av massene er lite aktuelt pga. bebyggelse, vei og dyrket mark.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse