GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92363
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Nermoen
(Sist oppdatert 27.jun.2000)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av et lag med ensgradert sand som stedvis opptrer i dalsiden og dalbunnen. Massene er for finkornig til normalt å bli registrert i Grusregisteret, men blir her registrert pga. et relativt stort uttak.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse